تابع if در اکسل | آموزش تصویری تابع if در اکسل | تمرین if در اکسل

تابع if در اکسل یکی از پ کاربرد ترین توابع میباشد که میتوان با استفاده از آن بسیاری از امور به صورت مستقل و ترکیبی از آن استفاده کرد. تابع if یک تابع منطقی است که میتوان با استفاده از آن شروط مختلف را در محاسبات بررسی کرد و در صورت برقراری شروط و یا دارا نبودن شرایط یک سری عملیات انجام میشود.

آموزش تابع if در اکسل

با استفاده از توابعی که در اکسل مورد استفاده قرار میگیرند میتوانید زمان انجام محاسبات را کاهش دهید و در مدت زمان خیلی کوتاهتری و به راحتی از پس محاسبات سخت و زمان بر برآیید.

نرم افزار اکسل یکی از محبوب ترین نرم افزار هایی است که در کار های حسابداری و اداری مورد استفاده قرار میگیرد. اگر با قابلیت های بیشمار این نرم افزار آشنایی ندارید میتوانید مقاله اکسل چیست را مطالعه کنید.

همان طور که میدانید توابع مختلفی در اکسل مورد استفاده قرار میگیرند که در انتهای مقاله آموزش پرکاربردترین توابع اکسل را برای شما قرار داده ایم و شما میتوانید از این مقالات نهایت بهره را ببرید.

اگر شما با فلوچارت آشنایی داشته باشید میدانید که برای شرط if باید به چه ترتیب عمل کنید و با نحوه کارکرد این تابع آشنایی دارید.

به طور کلی ifبررسی میکند که آیا شرط برقرار است یا خیر. در صورتی که ورودی به تابع if دارای شرایط لازم بود یک سری عملیات انجام میشود و اگر ورودی دارای شرایط تعیین شده نبود محاسبات مربوط به if برای آن انجام نخواهد شد.

در قسمت پایین فلوچارتی را برای شما قرار داده ایم که راحت تر این موضوع را درک کنید:

آموزش تابع if در اکسل

برای آن که بتوانید از این تابع استفاده کنید باید ابتدا سلول مورد نظر را انتخاب کرده و از تب Formula زیرمنو Logical را انتخاب کنید و از میان گزینه های نمایش داده شده if را انتخاب کنید.

در این تابع پارامتر های متلفی وجود دارد که در این بخش به ترتیب این المان ها را با هم بررسی میکنیم:

  • Logical_test

این پارامتر تعیین کننده مقدار عبارت شرطی است که در شکل بالا به صورت لوزی نمایش داده شده است. در این بخش باید یک مقدار منطقی تعیین شود که در صورت درست بودن شرط به بخش true و در صورت برقرار نبودن شرط به بخش false هدایت میشود.

  • Value_if_true

این بخش عملیاتی که قرار است در صورت برقراری شرط اجرا شود را تعیین میکند که در شکل بالا مستطیل سمت راست میباشد.

  • Value_if_false

در صورتی که شرایط تعیین شده در تابع if در اکسل محقق نشود باید عملیات این بخش اجرا شود.

یک تمرین if در اکسل این میباشد که ما باید مقدار ورودی را بررسی کنیم و در صورتی که ورودی بیشتر از 0 بود نشان میدهد که مثبت است و اگر کمتر از 0 بود نشان میدهد که منفی است. که در این تمرین if در اکسل ما مقدار 5 را به عنوان ورودی تعیین کرده ایم.

در این تمرین اگر ورودی ما -5 بود خروجی منفی میشد.

آموزش تابع if در اکسل صفر تا صد

حالا اگر بخواهیم برای این تمرین if در اکسل یک تابع بنویسیم میتوانیم به صورت زیر این تابع را تعریف کنیم:

(”منفی”,”مثبت”,5>0)IF=

به این ترتیب در بخش اول این تابع باید شرط را تعیین کرد و در بخش دوم باید در صورت برقراری شرط عملیات را تعیین کرد و در بخش سوم باید در صورت عدم برقراری شرط عملیات را تعیین کرد.

به طرو کلی سینتکس و قاعده تابع if اکسل به صورت زیر میباشد:

(مقدار در صورت برقرار نبودن شرط[اختیاری],مقدار در صورت برقرار بودن شرط,شرط)IF=

  • شرط میتواند یک عبارت شرطی و یا عدد باشد.
  • شرط اول که نتیجه تابع را در صث.ورت برقراری شرط بررسی میکند میتواند حتی یک عدد و یا یک تابع پیچیده باشد.
  • شرط دوم که اختیاری است و در صورت عدم برقراری شرط باید اجرا شود میتواند عدد و یا عبارت متنی و یا یک تابع دیگر باشد.

تمرین if در اکسل

برای آن که شما بتوانید به صرت عملی با کارایی تابع if در اکسل آشنا شوید در این بخش تصمیم گرفتیم تمرین if در اکسل را به صورت جزییی برای شما قرار دهیم.

در این تمرین ما موجودی های کالا و تعداد درخواست هایی که برای هر کالا وجود دارد را داریم و میخواهیم با استفاده از این تابع تعیین کنیم که چه تعداد کالا برای درخواست ها موجود میباشند و در صورتی که درخواست ها بیشتر از موجودی کالا ها بود عدم موجودی نمایش داده شود.

نام کالاموجودی انباردرخواستوضعیت
قطعه شماره 110186
قطعه شماره 219125
قطعه شماره 3131160
قطعه شماره 4121150
قطعه شماره 55310
قطعه شماره 617156
قطعه شماره 783116
  • تعیین شرط در تمرین if در اکسل

در این تمرین اولین کاری که باید انجام دهیم تعیین شرط میباشد. ما مخواهیم در صورتی که موجودی برابر تعداد درخواست ها و یا بیشتر از آن بود قابل ارسال را نمایش دهد. در این صورت شرط ما  B2>=C2 میباشدکه B2 موجودی و C2 تعداد درخواست ها میباشد.

  • تعیین عملیات در صورتی درستی شرط

در صورتی که موجودی بیشتر و یا مساوی تعداد درخواست ها بود باید عبارت “قابل ارسال” به عنوان خروجی نمایش داده شود. به دلیل آن که این عملیات به صورت متنی است باید در “”” قرار گیرد.

  • تعیین عملیات در صورتی نادرستی شرط

عملیاتی که قرار است در این بخش اجرا شود باید عبارت “عدم موجودی” باشد که در صورتی که موجودی کمتر از تعداد درخواست ها بود نمایش داده میشود.

فرمول این تمرین به صورت زیر خواهد بود:

(”عدم موجودی”;”قابل ارسال”;B2>=C2)IF=

ما میخواهیم این خروجی در سلول D2 نمایش داده شود پس این فرمول را در این بخش مینویسیم و این فرمول را در سلول های D3 تا D8 کپی میکنیم. به این ترتیب خروجی به صورت زیر خواهد بود:

نام کالاموجودی انباردرخواستوضعیت
قطعه شماره 110186عدم موجودی
قطعه شماره 219125قابل ارسال
قطعه شماره 3131160عدم موجودی
قطعه شماره 4121150عدم موجودی
قطعه شماره 55310قابل ارسال
قطعه شماره 617156قابل ارسال

تمرین قبولی و مردودی در اکسل

در این تمرین باید تعیین کنیم که آیا نمرات دانش آموز بیشتر از 10 هست یا خیر. در صورتی که نمره بیشتر از 10 بود عبارت قبول نمایش داده میشود و در صورتی که نمره کمتر از 10 بود عبارت مردود نمایش داده خواهد شد.

فرمول این تمرین if در اکسل به صورت زیر خواهد بود:

 (“مردود”,”قبول”,A1>=10)IF=

ما این فرمول را در هر سلولی که قرار است شروط را بررسی کند و خروجی را نمایش دهد قرار میدهیم.

تمرین تابع if در اکسل

همچنین میتوان همان طور که در بخش قبل به آن اشاره کردیم از راه زیر شرط و عملیات را تعیین نمود.

تمرین if در اکسل

تمرین تابع if در اکسل با عملیات ریاضی

ما میخواهیم در این مثال عملیات ریاضی ضرب را به عنوان عملیاتی که باید در صورت برقراری شرط انجام شود را بررسی کنیم.

در این مثال میخواهیم مقدار سلول A3 را بررسی کنیم و در صورتی که این سلول دارای مقدار کمتر از 10 بود مقدار سلول B1 و C1 در هم ضرب میشون و در غیر این صورت سلول B1 در 15 ضرب میگردد.

فرمول این تمرین به صورت زیر خو اهد بود:

 (A3<10,B1*C1,B1*15)IF=

کاربرد تابع if در اکسل

تا اینجای مقاله با تابع if در اکسل 2016 و اکسل 2019 و ورژن های مختلف آشنا شدید اما ممکن اس این سوال برای شا هم پیش آمده باشد که کاربرد این تابع چیست و چرا باید از این تابع در اکسل استفاده کرد.

ما تلاش کردیم با تمریناتی که به صورت آموزش تصویری تابع if در اکسل بود شما را بیشتر با این مقوله آ|شنا کنیم اما به طور کل میتوان گفت کاربرد این تابع پرطرفدار در اکسل برای انجام محاسبات و بررسی شروط و اجرای عملیات خاص در صورت برقراری و یا عدم برقراری شرط میباشد

با استفاده از این تابع میتوان محاسبات زمان بر را در زمان کوتاهتری انجام دادو بر اساس تصمیم گیری عملیات خاصی را انجام داد.

با استفاده از تابع if در اکسل میتوان خروجی دلخواه را به دست آورد و شروط مختلف را بررسی کرد.

سوالات متداولفرمول تابع IF در اکسل به چه صورت است؟

(مقدار در صورت برقرار نبودن شرط[اختیاری],مقدار در صورت برقرار بودن شرط,شرط)IF=
بخش های مختلف فرمول را در مقاله به همراه تمرینات و آموزش تصویری تابع if در اکسل توضیح داده ایم.چرا باید از تابع IF در اکسل استفاده کرد؟

با استفاده از این تابع میتوانید شزوط مختلف را بررسی کنید و محاسبات وقت گیر در اکسل را در کوتاهترین زمان انجام دهید و خروجی های دلخواه را به دست آورید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.