تابع sumif در اکسل | آموزش تصویری تابع sumif در اکسل | مثال از تابع sumif

تابع sumif در اکسل یکی از توابعی است که کاربرد زیادی در این نرم افزار پرطرفدار دارد و میتوان از آن برای محاسبه مجموع خانه هایی در اکسل استفاده کرد. در این مقاله قصد داریم صفر تا صد تابع sumif در اکسل را به شما توضیح دهیم.

تابع sumif در اکسل چیست

در اکسل ما یک تابع sum داریم که برای آن که بتوان مجموع محدوده سلول ها را محاسبه کرد از این تابع استفاده میشود.

با استفاده از این تابع میتوانید مجموع تمام سلول هایی که در محدوده معین شده قرار دارند را محاسبه کنید. این تابع بسیار ابتدایی است و اگر بخواهید در این محدوده شرایط خاصی را تعیین کنید با محدودیت رو به رو هستید و نمیتوانید با این تابع این کار را انجام دهید.

در این شرایط تابع sumif در اکسل معرفی شد که میتوان برای تجزیه و آنالیز داده های پیچیده و اعمال شرایط و محدودیت های خاصی برای محاسبه مجموع استفاده کرد.

تابع sumif توسط شرکت مایکروسافت در نسخه اکسل 2016 به بعد وارد شد که با استفاده از این تابع میتوان مجموع سلول هایی در یک محدوه معین در اکسل قرار دارند و دارای شرایط خاصی هستند را محاسبه کرد.

کاربرد تابع sumif اکسل

استفاده از هر تابعی در اکسل به دلیل معینی میباشد و شما میتوانید توابع مختلف اکسل را با هم ترکیب کنید و از کاربرد های مختلف آن ها در کنار هم بهره مند شوید.

کابرد تابع sumif اکسل برای ایجاد محدودیت های بیشتر برای محاسبه مجموع محدوده معینی در خانه های اکسل است و شما میتوانید با استفاده از این تابع سلول های خاصی در اکسل را فیلتر کنید و مجموع مقادیر این سلول ها را محاسبه کنید.

ساختار تابع SUMIF در اکسل

برای آن که بتوانید تابع sumif اکسل را تعریف کنید و از کاربرد های آن در اکسل استفاده کنید لازم است سینتکس خاصی از این تابع را بلد باشید تا بتوانید به راحتی سلول های خاصی در اکسل را فیلترکنید و مجموع را محاسبه نمایید.

ساختار تابع SUMIF در اکسل به صورت زیر میباشد :

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

در این ساختار شما با ۳ آرگومان رو به رو هستید که هرکدام را به شما معرفی میکنیم:

 • Range :

در این بخش شما باید محدوده ای که قصد دارید در آن وجود شرایط برای محاسبه مجموع سلول ها را در نظر بگیرید مشخص کنید. شما میتوانید این محدوده را با اعداد، متن و یا آرایه تعیین کنید.

 • Criteria :

در این بخش شما باید شرط را تعیین کنید. این شرط تعیین میکند که اگر سلولی در محدوده ای که در Range معرفی شده است دارای شرایط این بخش بودند این امکان را دارند که محاسبات روی آن ها انجام شود. در این بخش میتوان اعداد، تاریخ، متن، ادرس سلول، عملگر منطقی و کاراکتر Wild card را وارد کرد.

 • sum_range :

این بخش محدوده ای از سلول ها که قرار است مجموع آن ها با توجه به وجود شرایط محاسبه شود تعیین میشود. در این قسمت میتوان اعداد وارد کرد.

نکته:

دقت کنید Range و Criteria آرگومان های اجباری هستند که باید حتما در این ساختار تعریف کنید ولی آرگومان سوم اختیاری است.

نکته 2:

برای آن که بتوانید اعداد را تعرفی کنید نیازی به قرار دادن نماد خاصی نیست اما برای استفاده از متن و عملگر های ریاضی باید از ”   ” استفاده کنید.

مثال از تابع sumif در اکسل

برای آن که شما بتوانید بیشتر با ان تابع در اکسل آشنا شوید در این قسمت تعدادی مثال کاربردی قرار داده ایم تا به راحتی تمایز بین این مثال ها را متوجه شده و نحوه استفاده از این تابع را بهتر متوجه شوید. در ادامه مقاهل با ما همراه باشید.

مثال شرط متنی در تابع SUMIF

در این مثال میخواهیم با شما شروطی را بررسی کنیم که با استفاده از متن باید شرایط خاصی را روی سلول های مورد نظر اعمال کنید.

در شرط متنی در تابع SUMIF در اکسل این موضوع را بررسی میکنیم که شما قصد دارید یک شرط که به صورت متنی است را روی سلول های مورد نظر اعمال کنید.

در این مثال یک مغازه گل فروشی بررسی شده است که لیستی از گل های موجود در این مغازه ثبت شده است. در این فروشگاه میخواهیم تعداد شاخه های گل نرگس که از شهر های مختلف به این فروشگاه ارسال شده است را به دست آوریم و موجودی از این گل در مغازه را به دست آوریم.

 • در بخش اول شما باید محدوده ای قرار است شرط گل نرگس بودن را روی آن بررسی کنیم را مشخص نماییم. برای این کار ما محدوده A3:A13 را مطابق با شکل تعیین کرده ایم. در این محدوده نام تمام گل هایی که در این فروشگاه وجود دارد نوشته شده است که ما میخواهیم آن هایی که گل نرگس هستند را جدا کنیم.
 • در بخش دوم باید شرط را بررسی کنیم. شرط در اینجا متن میباشدو همان طور که گفته شد شما باید برای تعریف شروطی که به صورت حروف هستند از ” ” استفاده کنیم پس شرط ما “نرگس” میباشد.

در بخش سوم که Sum_range است باید تعداد این شاخه گل ها را که در محدوده D3:D13 تعیین شده است را تعیین کنید تا این اعداد را در صورتی که گل نرگس بودند را با هم جمع کند و حاصل را به عنوان خروجی تحویل دهد.

جواب :‌ SUMIF(A3:A13,”نرگس”,D3:D13)

مثال شرط متنی در تابع SUMIF

مثال استفاده از عملگرها در تابع SUMIF در اکسل

در این مثال میخواهیم به شما توضیح دهیم که چطور میتوانید از عملگر های ریاضی استفاده کنید. باز همان مغازه گل فروشی را در نظر بگیرید.

 • در این مثال میخواهیم تعداد شاخه گل هایی که در این مغازه موجود است و قیمت ان ها بیشتر از 15000 تومان است را به دست آوریم. شرط این مثال “>15000” میباشد به این معنی که قیمت محصول مود نظر بیشتر از 15000 تومان است.
 • در این مثال باید Range را در محدوده B3 تا B13 در نظر بگیریم. این محدود ه شامل قیمت گل هاست و ما میخواهیم شرط را در این محدوده در نظر بگیریم پس آرگومان اول B3:B13 میباشد.
 • ما میخواهیم در صورتی که سلول هایی که در ستون B دارای شرط لازم بودند تعداد شاخه های موجود را حساب کرده و ا هم جمع کنیم پس باید Sum_range را محدوده سلول های D3 تا D13 در نظر بگیریم که باید در آرگومان سوم D3:D13 را جایگذاری کنیم.

جواب : SUMIF(B3:B13,”>15000″,D3:D13)

مثال استفاده از عملگرها در تابع SUMIF در اکسل

مثال استفاده از Wild Card در تابع SUMIF در اکسل

Wild Card به این معنی میباشد که ما باید وجود کاراکتر خاصی در سلول های مورد نظر در اکسل را مورد بررسی قرار دهیم. باز برگریدم به مغازه گل فروشی:

در این مثال تصور کنید میخواهیم تعداد گل هایی که در این مغازه گل فروشی موجود هستند و با حرف مثلا ن شروع میشوند را به دست آوریم.

 • برای این کار باید شرط مورد نظر را در محدوده ای از ستونی از این مثال در نظر بگیریم که نام گل ها در آن موجود است پس همان طور که در شکل مشاهده میکنید محدوده مورد نظر ما A3:A13 میباشد که نام تمام گل های موجود در مغازه در این محدوده وجود دارد.
 • ما میخواهیم گل هایی که نام آن ها با ن شروع میشوند را مورد بررسی قرار دهیم پس شزط ما به صورت “ن*” میباشد به این معنی که بعد از حرف ن هر چیزی میتواند وجود داشته باشد و شرط اصلی ما وجود ن در اول نام گل میباشد.
 • ما میخواهیم در صورتی که گل هایی این شرط را داشتند تعداد شاخه هایی از آن که در مغازه موجود میباشد را با هم جمع کنیم. پس محدوده Sum_range ما سلول های  D3 تا D13 میباشد که تعداد شاخه گل ها را ثبت کرده است.

جواب : SUMIF(A3:A13,”ن*”,D3:D13)

مثال استفاده از Wild Card در تابع SUMIF در اکسل

مثال استفاده از عملگرهای منطقی همراه با آدرس سلول در تابع SUMIF اکسل

در این مثال میخواهیم ادرس سلول ها را مورد بررسی قرار دهیم. باز هم از مثال مغازه گل فروشی استفاده میکنیم. فرض کنید میخواهیم تعداد شاخه گل های موجود در مغازه را به دست آوریم به طوری که گل آلاله جزو این گل ها نباشد.

 • در این مثال ما باید نام گل ها را مورد بررسی قرار دهیم پس باز به سراغ ستون A میرویم و Range ما برابر با سلول های A3 تا A13 میباشد.
 • ما در خانه F12 کلمه آلاله را نوشتیم و حالا میخواهیم شرط را این گونه ترتیب دهیم که اگر نام گل برابر با محتوا داخل آدرس F12 نبود تعداد شاخه گل ها را با هم جمع کند. با این ترتیب شرط ما یا بخش Criteria برابر با عدم تساوی “<>” و ادرس سلول مورد نظر میباشد که باید قبل از نام سلول از & استفاده شود : “<>”&F12
 • در نهایت میخواهیم در صورتی که شرط برقرار بود تعداد شاخه گل ها را که در ستون D است محاسبه کند. پس Sum_range این مثال برابر با سلول های D3 تا D13 میباشد.

جواب :‌ SUMIF(A3:A13,”<>”&F12,D3:D13)

مثال استفاده از عملگرهای منطقی همراه با آدرس سلول در تابع SUMIF اکسل

نکات تابع SUMIF در اکسل

برای تعریف این تابع باید نکاتی را در نظر داشته باشید تا بتوانید به درستی از قابلیت های بهره ببرید و همه مسائل را حل کنید.

 • در تابع SUMIF شما میتوانید یک شرط را بررسی کنید و امکان تعریف شروط در این تابع امکان پذیر نیست و شما میتوایند برای آن که چندین شرط را بررسی کنید از تابع SUMIFS استفاده کنید.
 • بخش sum_range اختیاری میباشد و شما میتوانید این بخش را تعریف نکنید اما در صورتی که برای این بخش تعریفی قرار نداده باشید محدوده Range برای این بخش در نظر گرفته میشود.
 • در صور تی که میخواهید در بخش شرط متن و رشته قرار دهید لازم است از “” استفاده کنید.
 • در صورتی که قصد داشتید در بخش شرط به ادرس یک سلول اشاره کنید باید از & استفاده کنید.
 • در این تابع باید نواحی پیوسته را مورد بررسی قرار داد و نمیتوان از این تابع برای ناحیه های گسسته استفاده کرد.

جمعبندی

شما میتوانید از تابع SUMIF در اکسل برای محاسبه مجموع نواحی خاصی در اکسل استفاده کنید و شروط خاصی را روی این نواحی اعمال کنید مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتی که بخواهید از شروط مختلفی در این نواحی استفاده کنید میتوانید از تابع SUMIFS استفاده کنید.

سوالات متداولتابع sumif در اکسل چیست؟

با استفاده از این تابع میتوانید مجموع تمام سلول هایی که در محدوده معین شده قرار دارند را محاسبه کنید. این تابع بسیار ابتدایی است و اگر بخواهید در این محدوده شرایط خاصی را تعیین کنید با محدودیت رو به رو هستید و نمیتوانید با این تابع این کار را انجام دهید.ساختار تابع SUMIF در اکسل چگونه است؟

این تابع در اکسل به صورت SUMIF(range, criteria, [sum_range]) تعریف میشود که در مقال تمام این آرگومان ها را به همراه حل چند تمرین بررسی کرده ایم.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.