عیدی سال 1400 | محاسبه عیدی 1400 | سقف عیدی سال 1400 | حداکثر عیدی سال 1400

مبلغ عیدی سال 1400 نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۰ محاسبه عیدی و سنوات 1400 عیدی و پاداش سال 1400

یکی از مسائلی که فکر کارمندان و کارگران را در سال جاری درگیر میکند این است که مبلغ عیدی سال 1400 چقدر است ؟ آیا این عیدی برای خرید شب عید کفاف میدهد یا نه؟ مبلغ عیدی که به کارمندان و کارگران تعلق میگیرد یکی از مزایایی است که نرخ ثابتی دارد و میزان آن توسط وزارت کار تعیین میشود. میزان مبلغ عیدی گاهی توسط کارفرمایان در ابتدای سال تعیین و به اطلاع کارمندان میرسد که قرار است در پایان سال چه میزان عیدی دریافت کنند اما معمولا میزان دقیق عیدی کارگران سال 1400 در ماه های دی و بهمن تعیین میشود. در این مقاله میخواهیم میزان عیدی و پاداش سال 1400 و نحوه محاسبه عیدی و سنوات 1400 را با هم بررسی کنیم.

عیدی سال 1400

تعدادی از کارفرمایان بر اساس میزان مبلغ عیدی سال 1400 تعیین شده توسط وزارت کار عیدی را به کارگران خود پرداخت میکنند اما کارفرمایانی نیز هستند که بیشتر از این میزان را باتوجه به مسائل مالی سازمان و سود و زیان حاصل به کارگران پرداخت میکنند.

وقتشه که بریم سر اصل مطلب! میدانید عیدی سال 1400 چقدر است؟؟؟

میزان عیدی برای کارگران یا کارمندان و بازنشستگان با هم تفاوت هایی دارد به همین دلیل ما میزان عیدی سال 1400 را برای گروه های مختلف به صروت مجزا بررسی کرده ایم. در ادامه شما با میزان حداکثر عیدی سال 1400 و نحوه محاسبه عیدی 1400 به طور کامل آشنا میشوید و میتوانید در همین صفحه عیدی تان را به صورت آنلاین محاسبه کنید.

عیدی کارگران سال 1400

بر اساس اعلام وزارت کار میزان عیدی پایه کارمندان دولت 1/500/000 تومان میباشد. البته به این مبلغ هزینه های دیگر هم اضافه میشود که بر این اساس میزان عیدی کارمندان 1400 برابر با جدول زیر خواهد بود. این میزان عیدی به عنوان عیدی کارگران تامین اجتماعی نیز در نظر گرفته میشود.

عیدی کارمندان دولتحداقل عیدی کارگرانحداکثر عیدی کارگران
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان5/310/990 تومان7/966/485 تومان
عیدی کارگران سال 1400

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

بر اساس اعلام وزارت کار میزان عیدی کارگران پاره وقت مانند حقوق و پاداش بر اساس ساعات کاری که حضور داشته اند محاسبه میشود.

عیدی و پاداش کارکنان پاره وقت یا فصلی که به صورت نیمه وقت و کمتر از ساعات کاری تعیین شده کار میکنند به این صورت میباشد که نسبت کار آن ها به کار کارمندان تمام وقت محاسبه میشود و بر آن اساس عیدی و سنوات محاسبه میگردد.

مثلا کارگر فصلی یا روزمزدی که بر اساس ساعات کاری یک سوم ساعات اداری کار کرده است باید عیدی برابر با 66.67% حقوق پایه دریافت کند.

برای کارگران پاره وقت میزان عیدی و سنوات بر اساس میانگین حقوق دریافتی 3 ماه آخر محاسبه میشود. در این محاسبه میزان ساعات کاری فاکتور مهمی است و بر اساس ساعات کاری و میانگین حقوق دریافتی 3ماه آخر حقوق پایه در نظر گرفته میشود.

بر این اساس شما باید برای محاسبه عیدی کارگران پاره وقت دو برابر حقوق پایه را در تعداد ماه هایی که مشغول به کار بودند ضرب کرده و بر 12 ماه سال تقسیم کنید.

عیدی و پاداش کارگران ساعتی

کارگران ساعتی پایه حقوق ثابتی ندارند و به خاطر همین موضوع برای محاسبه عیدی سال 1400 کارگران ساعتی میانگین حقوق دریافتی آن ها در 3 ماه آخر محاسبه میشود و به عنوان یک فاکتور برای محاسبه عیدی 1400 در نظر گرفته میشود. بر این اساس مبنای عیدی کارگزان ساعتی سال 1400 میانگین سه حقوق آخر میباشد.

عیدی سال 1400 بازنشستگان کشوری

یکی از دغدغه های فکری بازنشستگان در نزدیکی های پایان سال جاری این است که مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری در سال 1400 چقدر خواهد بود. بر اساس اعلام وزارت کار عیدی سال 1400 بازنشستگان کشوری برابر با مبلغ عیدی کارکنان دولت در سال 1400 میباشد. این مبلغ به صورت پایه برابر با 1/500/000 میباشد.

زمان پرداخت عیدی سال 1400 بازنشستگان کشوری بر اساس حروف الفبا نام خانوادگی بازنشستگان میباشد که این مبلغ از بهمن به حساب بازنشستگان محترم به ترتیب واریز میگردد.

عیدی سال 1400 بازنشستگان تامین اجتماعی

میزان عیدی سال 1400 بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس ضوابط مالی برابر با 1/500/000 تومان میباشد. پیش بینی شده است که میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی سال 1400 15درصد نسبت به سال 1399 افزایش داشته است. البته میزان دقیق تر در نیمه دوم سال 1400 تعیین میشود.

عیدی سال 1400 تامین اجتماعی

کارمندان تامین اجتماعی در مقابل دریافت حقوق، مزد و پاداش و حق السهم کار معینی را انجام میدهند. میزان عیدی سال 1400 تامین اجتماعی برابر با سایر کارمندان میباشد و میزان آن حداقل 2 برابر و حداکثر 3 برابر حقوق پایه است.

محاسبه عیدی 1400

کارفرما در پایان سال موظف است در برابر انجام کار معین به کارمندان خود عیدی پیداخت کند. میزان عیدی 1400 باید 2 برابر حقوق پایه و حداکثر سه برابر حقوق پایه باشد.

برای ان که کارفرمکا بتواند تعیین کند که میزان مبلغ عیدی 2 برابر یا 3 برابر باشد میتواند از یک فرمول استفاده کند.

محاسبه عیدی 1400 بر اساس فرمول ثابت انجام میشود که در ادامه به صورت کامل نحوه محاسبه عیدی سال 1400 را با ه بررسی میکنیم.

محاسبه عیدی 1400

کارفرما برای محاسبه عیدی 1400 باید:

  1. حداقل میزان عیدی که برابر با حقوق و دستمزد کارمند برای مدت 60 روز
  2. حداکثر میزان عیدی برابر با میزان دستمزد دریافتی در مدت 90 روز کار

را در نظر بگیرد. فرمول محاسبه عیدی سال 1400 به صورت زیر میباشد :

حداقل عیدی سال 1400= ۶۰ * حداقل دستمزد روزانه

سقف عیدی سال 1400 = 90 * حداقل دستمزد روزانه

بر اساس فرمول محاسبه عیدی 1400 حداقل عیدی  5/310/990 تومان و سقف عیدی سال 1400 برابر با 7/966/485 تومان میباشد.

محاسبه عیدی برای سابقه کار کمتر از یک سال

میزان عیدی برای کارمندانی که 1 سال و بیشتر سابقه کار دارند بر اساس فرمولی که ذکر شد میباشد

سقف عیدی سال 1400

حداکثر عیدی سال 1400 برابر با میزان دستمزد کارمند در 90 روز کاری میباشد. البته کارفرمایان برای پرداخت عیدی سال 1400 میتوانند بر اساس میزان سود سالیانه حاصله میزان عیدی کارمندان خود را از این میزان نیز بیشتر پرداخت کنند.

برای تعیین سقف عیدی سال 1400 میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید. البته باید در نظر داشته باشید که میزان دستمزد روزانه بر اساس دستمزد کارگران محاسبه شده است.

به طور کلی میتوان گفت سقف عیدی سال 1400 برای کارگران برابر با 7/966/485 تومان خواهد بود.

سقف عیدی سال 1400 = 90 * حداقل دستمزد روزانه

عیدی کارگران شهرداری سال 1400

میزان عیدی کارگران شهرداری سال 1400 برابر با سایر کارگران میباشد و کارگران شهرداری باید حداقل عیدی 5/310/990 تومان و سقف عیدی سال 1400 برابر با 7/966/485 تومان را دریافت کنند.

البته میزان دریافت عیدی کارگران شهرداری بر اساس ساعات کار روزانه آن ها نیز تعیین میگردد و اینکه آن ها حداقل عیدی و یا حداکثر عیدی را دریافت کنند به میزان کار آن ها در سایر ماه ها بستگی خواهد داشت.

در صورتی که مزد کارگری به صورت ماهانه مثلا 3/000/000 تومان باشد کارفرما موظف است نب هب یک سال کار این کارگر برابر با دو ماه آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش پرداخت کند.

به این ترتیب برای کارگر ذکر شده میزان عیدی و پاداش او برابر با 3000000*2=6000000 تومان میباشد.

کف عیدی کارگران شهرداری سال 1400 برابر ۲ ماه کارکرد او میباشد که برای کارگران روزانه دستمزد 885/165 ریال دریافت میکنند و به ازای دوماه برابر با 60 روز این حداقل عیدی کارگران شهرداری سال 1400 برابر با  ۵۳،۱۰۹،۹۰۰ ریال خواهد بود.

جدول عیدی کارگران

برای آن که شما بتوانید راحتتر میزان عیدی کارگران را متوجه شوید در این قسمت جدول عیدی کارگران را برای شما قرار داده ایم. اگر در مورد جدول عیدی کارگران سوالی دارید که از طریق این جدول به آن پاسخ داده نشد میتوانید در بخش نظرات سوال تان را مطرح کنید.

در جدول عیدی کارگران 1400 شما میتوانید میزان عیدی را بر اساس میزان کارکرد خود در محل کسب و کارتان محاسبه کنید.

جدول عیدی کارگران

عیدی کارمندان

یکی از سوالاتی که مطرح میشود این است که عیدی کارمندان سال 1400 چقدر است و آیا عیدی کارمندان افزایشی داشته است یا خیر؟

برای تعیین رقم عیدی کارمندان پیشنهاداتی به دولت داده شد از جمله این پیشنهاد که عیدی کارمندان برابر با یک ماه حقوق دریافتی باشد اما برآورد شده است که عیدی کارمندان در سال 1401 برابر با 1/650/000 تومان باشد.

در سال 1401 حداقل حقوق کارمندان برابر با 5/600/000 تومان اعلام شده است و حداکثر حقوق کارمندان برابر با 7 میلیون تومان میباشد. البته از این حداقل حقوق کارمندان چیزی حدود 600هزار تومان بابت مالیات کسر میشود و حداقل حقوق دریافتی کارمندان برابر با 5 میلیون تومان خواهد شد.

تفاوت عیدی کارمند و کارگر

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که تفاوت عیدی کارمند و کارگر در چیست و آیا عیدی این دو قشر با هم تفاوتی دارد یا خیر؟

کارمندان دولت عیدی خود را در پایان بهمن ماه دریافت میکنند و کارگران عیدی خود را که بیشتر از عیدی کارکنان دولت است دو الی سه هفته دیرتر از کارکنان دولت دریافت میکنند.

کارگران عیدی برابر با دو ماه حقوق دریافت میکنند و حداقل برابر با 5 میلیون میباشد و کارکمندان دولت عیدی برابر با 1/500/000 تومان دریافت میکنند.

علت تفاوت عیدی کارمند و کارگر در ای است که قانون کار با قانون استخدام متفاوت میباشد و به همین دلیل حقوق و عیدی و پاداش این دو قشر را نمیتوان با هم مقایسه کرد.

دیگر علت تفاوت عیدی کارمند و کارگر در این است که کارمندان دولت ثبات شغلی بیشتری دارند و مزیت های دیگری در این شغل دارند و همین تفاوت ها سبب میشود که کارگران در این مورد عیدی بیشتری دریافت کنند.

دیگر علت تفاوت عیدی کارمند و کارگر در این است که حقوق کارمندان دولت بر اساس فرمول خاصی در بودجه دولت تعیین میشود و با توجه به امتیازات فرد در طول دوره خدمت این حقوق میتواند متغیر باشد در حالی که حقوق کارگران بر اساس قانون کار و نظر کارفرما و دولت و کارگر تعیین میگردد.

مبلغ عیدی مستمری بگیران بانک رفاه

مبلغ عیدی مستمری بگیران بانک رفاه از 15 اسفند ماه به حساب آن ها واریز میگردد و حقوق آن ها نیز تا 5 اسفند به حسابشان واریز میشود.

مبلغ عیدی مستمری بگیران بانک رفاه هنوز مشخص نشده و به محض تعیین شدن این مبلغ در این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

عیدی معلمان در سال ۱۴۰۱

باتوجه به آن که حقوق معلمان دیر و زود میشود کیکی از پرسش های مهم در زمینه عیدی میزان عیدی معلمان در سال ۱۴۰۱ میباشد.

میزان عیدی معلمان در سال ۱۴۰۱ برابر با میزان عیدی کارگران میباشد و معلمان نیز حداقل عیدی  ۵۳،۱۰۹،۹۰۰ تومان و سقف عیدی سال 1400 برابر با 7/966/485 تومان را دریافت خواهند کرد.

عیدی بازنشستگان سال 1400

میزان عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز تعیین نشده و به محض تعیین این عیدی در این صفحه اطلاع رسانی خواهیم کرد.

میزان عیدی بازنشستگان سال 1400 و عیدی مستمری بگیران سال 1400 برابر با یک میلیون و پانصد هزار تومان میباشد که نسبت به پارسال افزایشی نداشته است.

عیدی بازنشستگان کشوری ۱۴۰۰ کی واریز میشود؟

واریز عیدی بازنشستگان کشوری 1400 از تاریخ 20 بهمن آغاز میشود و بر اساس نام خانوادگی و اولویت ها این عیدی پرداخت میگردد.

سوالات متداولعیدی سال 1400 چقدر است؟

در این مقاله به صورت مجزا عیدی و سنوات کارگران تمام وقت، پاره وقت و فصلی و ساعتی و روز مزد را توضیح داده ایم و نحوه محاسبه عیدی سال 1400 را بررسی نموده ایم.سقف عیدی سال 1400 چقدر است؟

سقف عیدی سال 1400 برابر است با حداقل دستمزد روزانه *90 روز کاری و کارفرمایان میزان عیدی را نمیتوانند بیشتر از این میزان در نظر بگیرند. حداقل میزان عیدی در متن مقاله به طور مفصل توضیح داده شده است.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.